When reality outdoes fiction

Excellent ink painting of recent creation, recreating a typical scene of the events that happened and still happen in what some call “Civilized Democratic Society” …
The author wanted to reflect a peak moment in which Catalan protesters protect themselves from the rain of rubber balls thrown by the “security” forces of the Spanish state.

  • Creation date: Week from October 14 to 20
  • Place: Barcelona, Catalunya, Western Europe
  • Author: myself after “stealing” the following twitter photo:

Sometimes, the effect caused by a painted image, oil, ink or pencil, is greater … We tend to think that a painting is almost fiction so we tend to contemplate it more closely.

Undoubtedly, the photo is much better than my gross electronic modification using a simple image editor but I’m sure you’ve been attracted to the painting, haven’t you?

Now, I want you to think deeper on the Catalan conflict… What’s your opinion about?

would not we deserve to be listened? Not only by the Spanish Government but also by International Community…

Do you think is fine to maintain this situation getting worst day after day?

@toofasteddie

Oficiální prohlášení o vztazích s Chorvatskou republikou – Ministerstvo zahraničních věcí Svobodné republiky Liberland

16.ledna 2019

Svobodná republika Liberland, založená 13. dubna 2015, usiluje o dobré vztahy se svými sousedy. Liberland se snaží ukázat výhody, které může přinést regionu a objasnit své dlouhodobé cíle.

Vláda Svobodné republiky Liberland tímto žádá Chorvatskou republiku o konstruktivní dialog mezi oběma stranami.

Liberland byl vyhlášen v souladu s mezinárodním právem ohledně terra nullius, protože země původně známá jako Gornja Siga nebyla nárokována ani Srbskem ani Chorvatskem po více než 25 let. Několik týdnů po vyhlášení Liberlandu bylo chorvatské policii nařízeno prosadit exteritoriální blokádu, která brání jakýmkoliv návštěvníkům v přístupu na území.

Blokáda a hlídky kolem Liberlandu stály chorvatské a evropské daňové poplatníky velké částky peněz a zabránily všem přístupům k zemi. Dokonce zastavili i nic nepoškozující návštěvy pěších turistů a plážových výletníků. Abychom vyřešili tuto patovou situaci, navrhujeme konstruktivní dialog, který bude ku prospěchu Chorvatsku a podpoří bezpečnost hranic.

Od roku 2015 se naši návštěvníci vyhýbali konfrontacím s chorvatskou policií a aktivity a události v regionu za poslední tři roky jsou vysoce organizované, nenásilné a neruší mír. Liberland plně odmítá pokusy navštívit zemi v roce 2015, které byly výtržnické nebo konfrontační.

Liberland upevnil svojí vnitřní správu a má více než 100 globálních zástupců. Předložili jsme náš případ Kongresu Spojených států amerických ve Washingtonu, D.C. a Evropském parlamentu v Bruselu. V Srbsku občané Liberlandu investují do cestovního ruchu, námořního průmyslu a špičkových technologií.

Se společným porozuměním a partnerstvím s Chorvatskem může náš projekt přinést významné investice, pracovní místa a cestovní ruch do regionu, který to potřebuje. Spolu s investicemi, které by přicházely s prosperujícím Liberlandem, by prosperovala i Slavonie se svojí bohatou kulturou a historií, protože by mohla být klíčovým faktorem naší dlouhodobé strategie rozvoje tvorby pracovních míst a cestovního ruchu. Nezávislé veřejně dostupné ekonomické studie ukazují, že Liberland by mohl mít během několika málo let pozitivní dopad na růst HDP Chorvatska až o 0,5% nebo více.

Vyzýváme k dohodě o vytvoření komunikačních kanálů s našimi protějšky v Chorvatsku ku prospěchu zájmů obou stran. Navrhujeme ujednání, která:

  • budou sdílet informace ku vzájemnému prospěchu obou stran
  • odsouhlasí pravidla pro bezpečnostní postupy, zejména pro hraniční oblasti
  • povolí krátkodobé návštěvy bez dopadu na území, zatímco se vyhnou nedorozuměním a konfrontacím
  • ušetří značné finanční prostředky a zdroje bezpečnostních složek pro Chorvatsko a EU
  • otevřou prostředky pro investice, cestovní ruch, pracovní místa atd., které by procházely přes Chorvatsko a do Chorvatska

Liberland hledá řešení, které na mapě jasně vymezí, kde začíná Chorvatská jurisdikce — a kde končí. Slibujeme, že budeme respektovat tuto jurisdikci a hranice Chorvatska a budeme se dlouhodobě snažit být dobrými přáteli a spojenci.